Z technických dôvodov sa doba doručenia môže líšiť. Dostupnosť tovaru Vám preveríme na požiadanie.

Kärcher - Letná zmes do ostrekovačov - koncentrát 1:100, 6.296-110.0

Kód: 6.296-110.0
Neohodnotené
9,40 €
Kärcher - Letná zmes do ostrekovačov - koncentrát 1:100, 6.296-110.0
9,40 € 6,90 € 5,75 € bez DPH
Momentálne nedostupné
Možnosti doručenia
Vysoko účinný čistiaci koncentrát pre výhľad bez šmúh a odleskov v lete. Účinne odstraňuje zvyšky hmyzu a trus vtákov. Koncentrát: 250 ml poskytuje 25 l čistiaceho prostriedku.

Detailné informácie

Podrobný popis

 
VLASTNOSTI
 • Veľmi efektívny koncentrát do ostrekovača čelného skla v letných mesiacoch. 250 mililitrov koncentrátu poskytne až 25 litrov kvapaliny do ostrekovača.
 • Sušenie bezo zvyškov a bez šmúh
 • spoľahlivo rozpúšťa znečistenie tukov, olejov a výfukových plynov. Zmierňuje kontamináciu hmyzom a spoľahlivo ju rozpúšťa
 • Znižuje účinky oslnenia rozptýleným svetlom
 • Dobré vlastnosti využitia
 • Nevytvára na polykarbonáte žiadne trhliny a je vhodný napríklad aj na čistenie svetlometov
 • Jednoduché dávkovanie pomocou integrovanej dávkovacej komory.
 • Možno zmiešať so zimným čističom čelných skiel Kärcher. Nádrž nie je potrebné v prechodnom období na jeseň a na jar vypúšťať.
 • Vďaka zloženiu proti vápnu je možné ho miešať s vodou všetkých stupňov tvrdosti. Žiadna vodná usadenina ostrekovača čelného skla alebo upchatie ostrekovačov.
 • Vhodné pre ploché trysky
 Letná zmes do ostrekovačov - koncentrát 1:100
 Letná zmes do ostrekovačov - koncentrát 1:100
VÝSTRAŽNÉ POKYNY A RADY PRE BEZPEČNOSŤ PODĽA SMERNÍC ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H315 Dráždi kožu.
 • H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
 • H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
 • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.
 • P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
 • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
OBLASTI VYUŽITIA
 • Ostrekovač čelného skla vozidla

Dodatočné parametre

Kategória: Čistenie a ošetrovanie áut
Hmotnosť vr. obalu (kg): 0,3

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: