Kärcher – Čistiaci prostriedok RM 760 tablety 16 ks, 6.295-850.0

Čistič kobercov a čalúnenia CarpetPro na nástrek a extrakciu s technológiou obaľovania v tabletovej forme. Tablety sú v praktickej, vo vode rozpustnej fólii. Odpadá náročné oplachovanie.

0.0/5

19,80  s DPH

Objednávkové číslo:

6.295-850.0

DOSTUPNOSŤ:

Do troch dní
VLASTNOSTI
 • Účinný prostriedok na základné čistenie pre extrakciu s nástrekom textilných krytín a čalúnenia
 • Rozpúšťa silné nečistoty spôsobené olejom, mastnotou a minerálmi
 • Technológia iCapsol: Nie je potrebné oplachovanie, tým rýchlejšie je vysušenie povrchov
 • Skrátená doba sušenia
 • Samostatné balenie čistiacich tabliet na ochranu pokožky
 • Tablety vo fólii ľahko rozpustnej vo vode a podporujúcej čistenie
 • Šetrný k materiálu
 • Aktívne čistenie vo všetkých teplotných oblastiach
 • Neobsahuje bielidlo
 • Zlepšuje hygienu podlahy
 • Príjemná, svieža vôňa
 • Tablety
 CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety
 CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety
 CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety
 CarpetPro Čistič kobercov RM 760 tablety
VÝSTRAŽNÉ POKYNY A RADY PRE BEZPEČNOSŤ PODĽA SMERNÍC ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
 • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.
 • P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
 • P304 + P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.
 • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
 • P405 Uchovávajte uzamknuté.
 • P501a Zneškodnenie obsahu/obalu v súlade s miestnymi/oblastnými/národnými/ medzinárodnými nariadeniami.
OBLASTI VYUŽITIA
 • Úprava áut
 • Textilné povrchy

Sledovať cenu

Your personal data will be used according to our privacy policy

Upozornenie

Vážení zákazníci, vzhľadom k skvalitňovaniu našich služieb a s tým súvisiacimi zmenami logistiky a interných systémov sa aktuálna dodacia doba produktov môže predĺžiť o niekoľko dní a to aj u produktov, ktoré uvádzajú krátku dodaciu dobu. Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme.