Kärcher – Odvápňovací prášok, 6.295-987.0

Účinne odvápňuje parné čističe a iné horúcovodné stroje, ako napríklad rýchlovarné kanvice alebo kávovary – pre dlhú životnosť a nízku spotrebu energie.

0.0/5

10,18  s DPH

Objednávkové číslo:

6.295-987.0

DOSTUPNOSŤ:

Skladom
 Odvápňovací prášok
VÝSTRAŽNÉ POKYNY A RADY PRE BEZPEČNOSŤ PODĽA SMERNÍC ES
Výstražné pokyny a rady pre bezpečnosť podľa smerníc ES
  • H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • P264 Po manipulácii starostlivo umyte
  • P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
  • P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.
OBLASTI VYUŽITIA
  • Odvápňovací prostriedok pre parné čističe Kärcher
  • Odvápňovací prostriedok pre kávovary, rýchlovarné kanvice, atď.
Zoznam je prázdny

Sledovať cenu

Your personal data will be used according to our privacy policy

Upozornenie

Vážení zákazníci, vzhľadom k skvalitňovaniu našich služieb a s tým súvisiacimi zmenami logistiky a interných systémov sa aktuálna dodacia doba produktov môže predĺžiť o niekoľko dní a to aj u produktov, ktoré uvádzajú krátku dodaciu dobu. Za prípadné problémy sa ospravedlňujeme.